Krönikor

Att göra slut med kompanjoner
Legally Business maj 2011
Visdomsord om begravningar mm
Månadens Hilda (Advokatsamfundet) 2011
KISS - Keep it Short Stupid
I Legally Lady hösten 2010
Högsta domstolens tysta statskupp
Dagens Juridik juli 2010
Publika domsöverläggningar
Dagens Juridik februari 2010
Kurragömmaleken för jurister
Dagens Juridik augusti 2009
Dubbla slag och elaka kolleger
Dagens Juridik mars 2009
Pinsamhetsträsket
Dagens Juridik ferburari 2009
Misstroende mellan advokater och domare
Dagens Juridik december 2008
Dolt fel i hustru
Dagens Juridik jul 2008