Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Starrängsringen 25, 115 50 Stockholm

På gång

Jag har blivit invald som styrelseledamot i Centrum för rättvisa.
Jag deltar i en panel på ett symposium som firar HD som prejudikatinstans i 50 år. 30 november 2021.
Jag har huvudansvar för en stor komparativ studie om prejudikat som rättskälla (Precedents compared) med bidrag från kolleger i Brasilien, Kina, Sydafrika, Ryssland, England, Frankrike, Italien, Tyskland och EU. Beräknas publiceras 2023.
Jag föreläser ofta på BG Institute. https://www.bginstitute.se/utbildning/
www.avtalslagen2020.se är nu uppe.

De största nyheterna jämfört med 2010 års version är:
- Ett nytt kapitel om avtalstid, förtida uppsägning och avbeställning (kapitel 10)
- Flera delbestämmelser om oskäliga avtalsvillkor (6.4.2–6.4.7), bl.a. om oskäliga ansvarsbegränsningar, konkurrensbegränsningar och värvningsförbud
- Bestämmelser om no waiver klausuler (5.7) samt om oklarhetsregeln (5.8)
- En bestämmelse om avtalsingående genom auktion
- Bestämmelser om reklamation (11.4) och eftergift (11.3)
- Ett omfattande avsnitt om principer (1.3), bl.a. med vigilansprincipen, obehörig vinst och förutsättningsläran
Jag medverkar i ett Oxfordprojekt om komparativ avtalsrätt.
Jag skriver en komparativ artikel om prejudikat med utländska kollegor från Brasilien. Frankrike och Kina. Väldigt intressant!