Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Starrängsringen 25, 115 50 Stockholm

På gång

Ny artikel: Ole Lando Memorial Lecture: The Interaction Between Soft Law and Case Law: How Precedents Fulfil Ole Lando’s Ambitions to Harmonize European Contract Law, ERPL Vol 31, 1-2023 s. 3.
Ny publicerad artikel: The Emergence of Binding Precedents in Brazil, China, France and Sweden, Wisconsin International Law Journal, Vol. 40, 2022, p. 1 (med R Barioni, B Fauvarque-Cosson, Qiao Liu)
Jag har blivit utsedd till ordförande i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det innebär att jag är oberoende "domare" några gånger om året när ARN avgör ärenden. Övriga "domare" är representanter för konsument- respektive företagsintressen. (Jag när alltså inte ordförande för hela ARN.)
Jag har blivit invald som styrelseledamot i Centrum för rättvisa.
Jag har huvudansvar för en stor komparativ studie om prejudikat som rättskälla (Precedents compared) med bidrag från kolleger i Brasilien, Kina, Sydafrika, Ryssland, England, Frankrike, Italien, Tyskland och EU. Beräknas publiceras 2024.
Jag föreläser ofta på BG Institute. https://www.bginstitute.se/utbildning/
Jag medverkar i ett Oxfordprojekt om komparativ avtalsrätt.