Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Floragatan 11, 114 31 Stockholm

På gång

En ny upplaga av Civilrätt (Malmströms) är på gång. Den väntas finnas i tryck till höstterminen 2024.
Andra upplagan av Rättskällorna en introduktion i kritiskt tänkande har utkommit.
Min artikel i festskrift till Geir Woxholth (Oslo) har publicerats. Titeln: Förväntningsprincipen och andra principer i avtalsrätten
I maj ska jag tala i Rom på 30-årsjubileet av UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Ämnet är: How to use UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in international arbitration, particularly when acting as an expert on national law
Jag är rapportör till CISG Advisory Council rörande revidering av Opinion No 1 om elektronisk kommunikation. https://cisgac.com
Ny artikel: Ole Lando Memorial Lecture: The Interaction Between Soft Law and Case Law: How Precedents Fulfil Ole Lando’s Ambitions to Harmonize European Contract Law, ERPL Vol 31, 1-2023 s. 3.
Jag har blivit utsedd till ordförande i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det innebär att jag är oberoende "domare" några gånger om året när ARN avgör ärenden. Övriga "domare" är representanter för konsument- respektive företagsintressen. (Jag när alltså inte ordförande för hela ARN.)
Jag har blivit invald som styrelseledamot i Centrum för rättvisa.
Jag har huvudansvar för en stor komparativ studie om prejudikat som rättskälla (Precedents compared) med bidrag från kolleger i Brasilien, Kina, Sydafrika, Ryssland, England, Frankrike, Italien och Tyskland. Beräknas publiceras 2024 på Intersentia.
Jag föreläser ofta på BG Institute. https://www.bginstitute.se/utbildning/
Jag medverkar i ett Oxfordprojekt om komparativ avtalsrätt.