Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Karlaplan 10, SE-115 20 Stockholm

På gång

Jag medverkar i ett Oxfordprojekt om komparativ avtalsrätt.
Mina bröder och jag skriver en artikel i minnesskriften till Jan Ramberg. Den handlar om hans liv som jurist.
Marianne Rødvei och jag talar om ogiltighet på ett Uppsalaseminarium 7 december.
Jag medverkar på en konferens om en nordisk gemensam civilkod (Helsingfors 15 november).
Jag skriver en artikel om passivitet till ett specialnummer i SvJT.
Jag arbetar med nya upplagor av Civilrätt (till januari 2020) och Allmän avtalsrätt (HT2019).
Jag talar om svensk rätt som lagval på en konferens i Moskva 23 oktober.
Jag skriver en komparativ artikel om prejudikat med utländska kollegor från Brasilien. Frankrike och Kina. Väldigt intressant!
Läroboken Rättskällorna en introduktion i kritiskt tänkande finns nu i handeln.
Min artikel Fullmakten och döden i SvJT (2017 s. 464) är nu publicerad och tillgänglig på denna sida (under Artiklar & Böcker). Se även www.svjt.se