Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Karlaplan 10, SE-115 20 Stockholm

På gång

PrepQuiz är nu lanserat för studenterna på juristprogrammet i Stockholm. Det är ett roligt sätt att lära sig tråkiga saker på (gamification). Jag berättar gärna mer för den som är intresserad.
Min artikel The Rules on Standard Terms in UNIDROIT Principles: Miplaced and Misleading (Festskrift till Bonell) finns tillgänglig under Artiklar & Böcker i Bidrag i böcker.
Jag skriver en kritisk artikel om ett förslag till EU-direktiv om digital content.
Jag skriver en case-note-artikel till European Private Law Review med anledning av ett avgörande från Engelska Supreme Court om vitesklausuler (penalty clauses).
Jag arbetar med en ny bok som ska heta "Prejudikat". Under hela 2015 var jag i Oxford samt på Columbia i New York för att sätta mig in i angloamerikansk prejudikatlära. Nu koncentrerar jag mig på det svenska. Förhoppningsvis kan boken publiceras under 2017.