Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Karlaplan 10, SE-115 20 Stockholm

På gång

Läroboken Rättskällorna en introduktion i kritiskt tänkande finns nu i handeln.
Mitt bidrag till konferensen om European Contract Law in the Digital Age är nu publicerat. Jag är mycket kritisk till förslag om nya regler från EU. Digital Content - A Digital CESL II - A paradigm för Contract law via the backdoor?, i European Contract Law in the Digital Age, Ed. Stefan Grundmann, Intersentia 2018
Nya upplagan av Civilrätt ("Malmströms") är nu ute i handeln.
Min artikel i SvJT om prejudikat som rättskälla finns tillgänglig på denna sida under fliken Artiklar & böcker. I senaste numret av SvJT finns kommentarer till den artikeln och min bok om Prejudikat (se www.svjt.se)
En artikel om oskäliga vitesklausuler (jämförelse med ett nytt engelskt rättsfall om penalty clauses) är nu publicerad i European Review of Private Law (Case Note Penalty Clauses) och finns tillgänglig på denna sida under fliken Artiklar & böcker, Artiklar.
Min artikel Fullmakten och döden i SvJT (2017 s. 464) är nu publicerad och tillgänglig på denna sida (under Artiklar & Böcker). Se även www.svjt.se
Min monografi Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten är nu publicerad.
PrepQuiz är nu lanserat för studenterna på juristprogrammet i Stockholm. Det är ett roligt sätt att lära sig tråkiga saker på (gamification). Jag berättar gärna mer för den som är intresserad.