Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Starrängsringen 25, 115 50 Stockholm

På gång

Mina böcker Reklamation vid kontraktsbrott, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, Erfarenheter som kan vara till nytta för doktorander i juridik och Bisarr rättsfilosofi finns nu gratis e-tillgängliga på Stockholms universitetsbibliotek: Länkar: Bisarr rättsfilosofi http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-83957 Erfarenheter - som kan vara till nytta för doktorander i juridik http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168895 Reklamation vid kontraktsbrott http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168871 Upplysningsplikt vid ingående av avtal http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168896
Mitt bidrag i Vänbok till Anne Ramberg är nu publicerat och finns här under "Artiklar & Böcker"
Jag planerar att revidera www.avtalslagen2010.se med en helt ny version (www.avtalslagen2020.se). Jag är mycket tacksam för förbättringsförslag på black-letter text och på kommentarer. Förslagen kan med fördel vara kritiska och gärna peka på behov av helt nya paragrafer. Maila gärna till christina.ramberg@christinaramberg.se
Min artikel om passivitet finns nu tillgänglig på SvJT och på denna sida under "Artiklar & Böcker".
I september medverkar jag på en konferens i Sao Paulo (Brasiliens advokatsamfund) om prejudikat.
Jag har publicerat en expertkommentar till Lexnova om hur Brexit kan påverka avtal (36 § avtalslagen om ändrade förhållanden).
Jag medverkar i ett Oxfordprojekt om komparativ avtalsrätt.
Jag arbetar med nya upplagor av Civilrätt (till januari 2020), Allmän avtalsrätt (HT2019) och Avtalsrätten en introduktion (HT2019).
Jag skriver en komparativ artikel om prejudikat med utländska kollegor från Brasilien. Frankrike och Kina. Väldigt intressant!