Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Karlaplan 10, SE-115 20 Stockholm

På gång

Jag skriver en case-note-artikel till European Private Law Review med anledning av ett avgörande från Engelska Supreme Court om vitesklausuler (penalty clauses).
Jag ska delta som talare på Secola-konferensenEuropean Contract Law in the Digital Age i Tartu, Estland den 17-18 juni 2016.
Min artikel i festskriften till Avtalslagens 100årsjubileum om Användarvänlig avtalsrätt finns nu tillgänglig på denna webbsida under fliken Artiklar & böcker.
Mitt referat i SvJT från firandet av avtalslagens 100-årsjubileum finns nu på denna sida under fliken Artiklar & böcker.
Min artkel Principles of Latin American contract law finns nu publicerad i Uniform Law Review 2016, 1-8
Snart lanseras PrepQuiz. Det är ett fantastiskt effektivt och roligt verktyg för att underlätta inlärningen av kurslitteratur.
Jag ska hålla föredrag på Göteborgs domarakademi den 14 april om nya förmögenhetsrättsliga fall från Högsta domstolen.
Jag ska delta i en paneldebatten 17 mars med anledning av att Svensk Juristtidning firar 100 år. Temat är en klassisk tidskrift i ett nytt århundrade.
Jag arbetar med en ny bok som ska heta "Prejudikat". Under hela 2015 var jag i Oxford samt på Columbia i New York för att sätta mig in i angloamerikansk prejudikatlära. Nu koncentrerar jag mig på det svenska. Förhoppningsvis kan boken publiceras under 2017.
Jag arbetar med en artikel om standardavtalsrätt (på engelska). Grundbudskapet är att det flesta standardavtalsrättsliga problem är olämpliga att analysera med metoder som handlar om ingående av avtal.
Jag har blivit utsedd till ledamot i Rådet till Domstolsakademin tillsammans med Bengt Ivarsson och Nicklas Lagrell