Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Starrängsringen 25, 115 50 Stockholm

På gång

Mina böcker Reklamation vid kontraktsbrott, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, Erfarenheter som kan vara till nytta för doktorander i juridik och Bisarr rättsfilosofi finns nu gratis e-tillgängliga på Stockholms universitetsbibliotek: Länkar: Bisarr rättsfilosofi http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-83957 Erfarenheter - som kan vara till nytta för doktorander i juridik http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168895 Reklamation vid kontraktsbrott http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168871 Upplysningsplikt vid ingående av avtal http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168896
Mitt bidrag i Vänbok till Anne Ramberg är nu publicerat och finns här under "Artiklar & Böcker"
Jag planerar att revidera www.avtalslagen2010.se med en helt ny version (www.avtalslagen2020.se). Jag är mycket tacksam för förbättringsförslag på black-letter text och på kommentarer. Förslagen kan med fördel vara kritiska och gärna peka på behov av helt nya paragrafer. Maila gärna till christina.ramberg@christinaramberg.se
Jag medverkar i ett Oxfordprojekt om komparativ avtalsrätt.
Jag skriver en komparativ artikel om prejudikat med utländska kollegor från Brasilien. Frankrike och Kina. Väldigt intressant!