Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Karlaplan 10, SE-115 20 Stockholm

På gång

En artikel om oskäliga vitesklausuler (jämförelse med ett nytt engelskt rättsfall om penalty clauses) är nu publicerad i European Review of Private Law (Case Note Penalty Clauses) och finns tillgänglig på denna sida under fliken Artiklar & böcker, Artiklar.
Min artikel Fullmakten och döden i SvJT (2017 s. 464) är nu publicerad och tillgänglig på denna sida (under Artiklar & Böcker). Se även www.svjt.se
Min monografi Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten är nu publicerad.
Jag arbetar med en remiss för Stockholmsfakultetens räkning rörande SOU 2017:26 om delningsekonomin.
Jag arbetar med en ny lärobok: Rättskällorna en introduktion
Jag arbetar med en ny upplaga av Malmströms Civilrätt.
PrepQuiz är nu lanserat för studenterna på juristprogrammet i Stockholm. Det är ett roligt sätt att lära sig tråkiga saker på (gamification). Jag berättar gärna mer för den som är intresserad.
Min artikel The Rules on Standard Terms in UNIDROIT Principles: Misplaced and Misleading (Festskrift till Bonell) finns tillgänglig under Artiklar & Böcker i Bidrag i böcker.
Jag skriver en kritisk artikel om ett förslag till EU-direktiv om digital content. Den kommer att publiceras i en antologi under hösten 2017.