Christina Ramberg
Professor, jur. dr

Tel +46 (0)722 00 65 00
E-post: christina.ramberg@christinaramberg.se
Postadress: Karlaplan 10, SE-115 20 Stockholm

På gång

Jag kommer att publicera en kort artikel i SvJT om den stora reformen av fransk obligationsrätt som träder i kraft 1 oktober.
Jag skriver en kritisk artikel om ett förslag till EU-direktiv om digital content.
Jag skriver en case-note-artikel till European Private Law Review med anledning av ett avgörande från Engelska Supreme Court om vitesklausuler (penalty clauses).
Snart lanseras PrepQuiz. Det är ett fantastiskt effektivt och roligt verktyg för att underlätta inlärningen av kurslitteratur.
Jag arbetar med en ny bok som ska heta "Prejudikat". Under hela 2015 var jag i Oxford samt på Columbia i New York för att sätta mig in i angloamerikansk prejudikatlära. Nu koncentrerar jag mig på det svenska. Förhoppningsvis kan boken publiceras under 2017.
Jag arbetar med en artikel om standardavtalsrätt (på engelska). Grundbudskapet är att det flesta standardavtalsrättsliga problem är olämpliga att analysera med metoder som handlar om ingående av avtal.